Ochrana osobních údajů

shadow-ornament

Společnost HV Group s.r.o. využívá data svých klientů pouze k účelům, na nichž se s klientem dohodla. Tedy zpravidla k vytvoření nabídky pojištění, poté k vytvoření smlouvy pojištění a k zastupování klienta vždy k jeho prospěchu. Společnost HV Group s.r.o. dodržuje při zpracování informací zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.